BudowaZaGrosz.pl Hurtownia Materiałów Budowlanych

 

Wyszukaj

Reklama

Producenci

Reklama

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Dolina Nidy Gips szpachlowy 25kg

Dolina Nidy Gips szpachlowy 25kg

Cena 25 kg. Gips szpachlowy Dolina Nidy w opakowaniach 25 kg. Minimum logistyczne 6 palet producenta Dolina Nidy, 1 paleta zawiera 1000 kg.

Więcej


32,29 zł brutto


Zastosowanie

Gips szpachlowy ma zastosowanie jako uniwersalne spoiwo do prac remontowych i montażu prefabrykatów gipsowych. Stosuje się go również do wykonywania gładzi na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

 

Właściwości

Gips szpachlowy jest suchą mieszanką produkowaną na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prażenia kamienia gipsowego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, dzięki którym, uzyskana po zmieszaniu z wodą zaprawa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie Gipsu szpachlowego pozwala uzyskać mocne powierzchnie 
o wysokiej gładkości, stanowiące doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Gips szpachlowy jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia 
w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. 

 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu, zwłaszcza kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoża bardzo chłonne zagruntować Preparatem gruntującym EURO-GRUNT, natomiast podłoża o niewielkiej chłonności Preparatem gruntującym INTER-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

 

Przygotowanie zaprawy

Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawić na okres 3 – 5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek 
i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków, montażu narożników aluminiowych lub prefabrykatów gipsowych konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry przez około 60 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.

 

Sposób użycia

Uzależniony jest od rodzaju prac wykończeniowych i montażowych. Podczas wykonywania gładzi, masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża. Prace rozpoczyna się od sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się 
w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 5 mm. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. Podczas montażu prefabrykatów gipsowych np.: płyt ściennych masę szpachlową należy nałożyć na wpust i pióro w ten sposób, aby przy osadzaniu następnej płyty część zaprawy wypłynęła. Nadmiar ten rozprowadzić pacą metalową po powierzchniach i uzupełnić ewentualne ubytki. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń.

 

Zużycie

Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 1 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1 mm.

 

Narzędzia

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

Opakowania

papierowe 2 kg, 15 kg, 25 kg. 
Paleta: 960 kg w workach 2 kg, 990 kg w workach 15 kg, 1000 kg w workach 25 kg.

 

Przechowywanie i transport

Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. nieprzestrzeganie w/w/ zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

 

Uwaga

Produkt zawiera wapno hydratyzowane. Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu zaprawy z oczami należy je obficie przemyć czystą wodą 
i skontaktować się z lekarzem. 

 

Dane techniczne

Proporcje mieszanki: ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki: 
                                  ok. 1,40 l wody na 2 kg suchej mieszanki 
                                  ok. 10,50 l wody na 15 kg suchej mieszanki 
                                  ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki 
Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut 
Początek czasu wiązania: minimum 20 minut 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2 
Temperatura podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC 
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm 

Czas obróbki

Stopień twardości przy szlifowaniu

Grubość jednej warstwy

Kolor

Zużycie kg/1m2 przy 1mm grubości

60 minut

bardzo twardy

5 mm

szaro-biały

1

  • Wyrób spełnia wymagania PN-EN-13279-1
  • Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/B/1428/01/2007 spełnia wymagania z zakresu higieny radiacyjnej Nr HR/B/63/2009
  • Deklaracja Zgodności EC nr 03