BudowaZaGrosz.pl Hurtownia Materiałów Budowlanych

 

Wyszukaj

Reklama

Producenci

Reklama

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

Beton komórkowy 500 SZARY 590x240x240 mm

Beton komórkowy 500 SZARY 590x240x240 mm

Cena 1 szt. Producent Grupa-Prefabet, Oddział Kozienice. Beton komórkowy SZARY 590x 240x 240 mm. Odmiana 500. Klasa GPLM. Dostępny w ilościach paletowych, 48 sztuk na palecie.

Więcej


6,65 zł brutto


Bloczki i płytki

Bloczki i płytki z betonu komórkowego stanowią podstawowy produkt Grupy Prefabet S.A. Różnica między bloczkami i płytkami jest umowana, produkt o grubości mniejszej niż 24 cm. nazywany jest płytkami a grubszy bloczkami. Bloczki służą głównie do budowy ścian konstrukcyjnych a płytki - ścian działowych. Płytki oferujemy w wymiarach: szerokość: 59 cm, wysokość 24 cm, grubość od 6 cm. do 18 cm. a bloczki: szerokość 59 cm, wysokość 24 cm, grubość od 24 cm. do 42 cm. Zakład w Żelisławicach produkuje dodatkowo bloczki w wymiarach dosotosowanych dla odbiorców z Niemiec - szerokości: 499 mm, wysokości 249 mm. (szczegółowe zestawienie wymiarów w cenniku).

 

Beton komórkowych produkuje się z następujących składników:
  • spoiwo (cement + wapno)
  • kruszywo (piasek lub popiół powstały ze spalania węgla kamiennego)
  • środek porotwórczy (proszek aluminium)
  • detergent (środki powierzchniowo czynne)
  • woda
Beton komórkowy może być “SZARY” bądź “BIAŁY”. O jego kolorze decyduje jeden ze składników: popiół lub piasek. W ramach Grupy Prefabet S.A. jedynie zakład w Świerżach Górnych używa do produkcji betonu komórkowego popiołu z węgla kamiennego. Pozostałe zakłady produkują wyłącznie wyroby oparte na piasku. Zaletą “SZAREGO” betonu komórkowego opartego na popiołach są jego właściwości termoizolacyjne. Nie ma na rynku “cieplejszego” materiału budowlanego służącego do budowy ścian konstrukcyjnych.  Promieniotwórczość szarego betonu komórkowego spełnia z dużym zapasem wszelkie normy. Jest porównywalna do promieniotwórczości cegły i wyrobów ceramicznych, które uznawane są powszechnie za bardzo zdrowe materiały budowlane. "BIAŁY" beton komórkowy posiada rekordowo niską promieniotwórczość naturalną porównywalną jedynie z wyrobami silikatowymi.

 

Beton komórkowy charakteryzuje jego marka (wytrzymałość na ściskanie) oraz klasa dokładności (M – wyroby przeznaczone do budowy na zaprawę murarską lub oznaczenie GPLM, D – przeznaczone do klejenia).

 

Grupa Prefabet S.A. oferuje asortyment przeznaczony zarówno do murowania tradycyjnego jak i przy użyciu kleju.


Zobacz też:
pełne zestawienie oferowanych przez nas wyrobów z betonu komórkowego z wykazem ich podstawowych parametrów technicznych., walory naszych produktów, wykaz posiadanych przez nas certyfikatów, proces prodykcji i badania jakości.

 

Asortyment uzupełniający

Beton komórkowy ma fantastyczne właściwości termoizolacyjne. Mogą one być jednak łatwo zepsute przez niewłaściwe użycie tego materiału. Interesuje nas abyście byli Państwo zadowoleni z efektu końcowego, jakim jest ciepły, trwały i zdrowy dom. Aby tak się stało oferujemy asortyment uzupełniający w stosunku do bloczków i płytek. Zastosowanie naszych nadproży oraz oferowanej przez nas zaprawy ciepłochronnej pozwoli w pełni wykorzystać zalety betonu komórkowego.

 

Nadproża


Produkujemy elementy nadproża o przekroju w kształcie litery U i L w rozmiarach: szerokość od 24 do 42 cm, wysokość 24 cm, długość: 59 cm.

 

Nadproża wykonane są z betonu komórkowego, dzięki czemu posiadają wszelkie zalety tego materiału. Są lekkie, “ciepłe”, łatwo je obrabiać. Dodatkowo eliminują potrzebę wykonywania szalunków w trakcie budowy, łatwo je zamontować i dopasować (za pomocą ręcznej piły)

 

Poniżej prezentujemy ofertę poszczególnych zakładów. Symbole na tym zestawianiu oznaczają: U lub L – kształt nadproża, liczba bezpośrednio po kształcie oznacza szerokość nadproża, pozostałe wymiary są stałe i wynoszą: wysokość 24 cm, długość 59 cm. chyba że jest zaznaczone inaczej.

Zakład Oferowane typy nadproży
Świerże Górne

U24, U30, U36

Reda

U24, U30, U36

Żelisławice

U24, U30, U36 i dodatkowo U24 i U36 w wymiarach na rynek Niemiecki (długość: 499 mm, wysokości 249 mm.)

Długi Kąt

U24, U30, U36

Wilkasy

U24, U30, U36, U40, U42, L24, L30, L36, L40, L42

 

Zaprawa ciepłochronna

 

Przy budowaniu z użyciem betonu komórkowego polecamy stosowanie ciepłochronnych tynków i zapraw murarskich. Zakład w Świerżach Górnych oferuje zaprawę ALPOL AZ 102, zakład w Redzie: Feniks – Ciepła Fuga. Ich stosowanie, dzięki unikatowym właściwościom termoizolacyjnym, redukuje o ponad 50% straty ciepła w ścianie.

Beton komórkowy opisuje szereg parametrów, z których najważniejsze to:

Gęstość objętościowa (odmiana) – to stosunek masy betonu do objętości jaką zajmuje łącznie z porami (zamknięte w porach powietrze jest wspaniałym izolatorem). W zależności od gęstości oferujemy ciepłą i najbardziej uniwersalną odmianę 500 lub odmianę 600 – stosowanie głównie do produkcji płytek. Niższy ciężar betonu komórkowego to również łatwiejszy i tańszy transport, mniejsze obciążenie fundamentów (mniejsze wymiary i koszty), możliwość budowania na mniej nośnych gruntach.

Wytrzymałość na ściskanie (marka betonu komórkowego) – zależna jest od odmiany i określa zdolność do przenoszenia obciążeń konstrukcyjnych (wyrażona w MPa). Materiał o marce 4, wykoszystuje się jako materiał konstrukcyjny do wznoszenia ścian do czterech kondygnacji włącznie oraz jest stosowany w budownictwie jednorodzinnym jako materiał na wypełnienia.

Izolacyjność cieplna – materiał posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia lambda co prowadzi do małego zużycia energii potrzebnej na ogrzenie domu.

Mrozoodbporność – struktura betonu komórkowego powoduje odporność na działanie mrozu i destrukcję pod wpływem cyklicznych zamrażań.

Odporność mikrobiologiczna – beton komórkowy mimo swej porowatości jest odporny na działanie mikroorganizmów (pleśni, bakterii i grzybów).

Promieniotwórczość naturalna – poziom stężenia pierwiastków promieniotwórczych w betonie momórkowych produkowanym przez Grupę Prefabet S.A. wynosi:
dla betonu BIAŁEGO: f1 = 0,13, f2 = 0,14 Bq/kg
dla betonu SZAREGO: f1 = 0,84, f2 = 92 Bq/kg
doposzczalne wielkości wynoszą:
f1 <= 1,2
f2 <= 240 Bq/kg
współczynnik f1 (niemianowany) jest miarą sumarycznego stężenia naturalnych pierwiastków w betonie komókowym
współczynnik f2 określa stężenie radu w betonie komórkowym i mierzony jest w Bq/kg
Jak widać promieniotwórczość szarego betonu jest na poziomie wyrobów z ceramiki, uważanych powcszechnie za wyroby zdrowe i godne polecenia na budowę domu.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Grubość
ściany

Poziom obciążenia

0

0,2

0,6

1,0

12

F2

El 120

-

-

-

18

F4

El 240

F4

REI 240

F4

REI 240

F2

REI 120

24

F4

El 240

F4

REI 240

F4

REI 240

F4

REI 240

30

F4

El 240

F4

REI 240

F4

REI 240

F4

REI 240

36

F4

El 240

F4

REI 240

F4

REI 240

F4

REI 240

 

Beton komórkowy jest materiałem niepalnym o wysokiej klasie odporności ogniowej i zapewnia bezpieczeństwo przed rozprzestrzenianiem się ognia.
Odporność ogniową określa się ze względu na trzy podstawowe kryteria:

R - nośności, 
E – szczelności pożarowej,
I – izolacyjności, 

Oznaczenie klasy odporności ogniowej oznacza czas (minimalny) w godzinach zachowania dla ścian osłonowych i działowych izolacyjności i szczelności ogniowej, a dla ścian nośnych dodatkowo nośności.

 

 IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Odmiana

Gęstość
obliczeniowa
(kg/m3)

Wartość współczynników Ra1r i Ra2r w zależności od grubości ściany (mm)

Ra1r – ściana wewnętrzna

Ra2r – ściana zewnętrzna

60

120

180

240

300

360

60

120

180

240

300

360

500

500

31

36

41

44

46

48

30

34

37

40

43

45

600

600

33

38

43

46

48

50

32

35

39

42

45

47

 

Ra1r – izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych
Ra2r – izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych